Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student MiiFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 5 Months
Needs Core Membership
Statistics 111 Deviations 1,430 Comments 5,846 Pageviews
×

Newest Deviations

PRE FOR BTS 4th ANNIVERSARY - 280417 by xJekyung-S PRE FOR BTS 4th ANNIVERSARY - 280417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 1 0 BACKGROUND by xJekyung-S BACKGROUND :iconxjekyung-s:xJekyung-S 3 7 PRE FOR BTS 4th ANNIVERSARY - 270417 by xJekyung-S PRE FOR BTS 4th ANNIVERSARY - 270417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 7 2 DJTMEONGTROIDEOTHUONGTAOHUHUCAILONMEGITHENAY by xJekyung-S DJTMEONGTROIDEOTHUONGTAOHUHUCAILONMEGITHENAY :iconxjekyung-s:xJekyung-S 3 0 BOOKMARK RVV - 240417 by xJekyung-S BOOKMARK RVV - 240417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 6 0 AGUST D - GRAPHIC CONTEST by xJekyung-S AGUST D - GRAPHIC CONTEST :iconxjekyung-s:xJekyung-S 6 5 TROI DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU =))))))))))))))))))) by xJekyung-S TROI DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU =))))))))))))))))))) :iconxjekyung-s:xJekyung-S 1 0 VKOOK - 160417 by xJekyung-S VKOOK - 160417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 9 2 SMALL SHARE HAPPY 180+ WATCHERS by xJekyung-S SMALL SHARE HAPPY 180+ WATCHERS :iconxjekyung-s:xJekyung-S 14 17 AGUST D - 140417 by xJekyung-S AGUST D - 140417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 5 3 1 VERSE - 140417 by xJekyung-S 1 VERSE - 140417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 6 0 TTWCET [YOONGI'S VERSION] - 130417 by xJekyung-S TTWCET [YOONGI'S VERSION] - 130417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 4 0 TTWCET [HOBIE'S VERSION] - 130417 by xJekyung-S TTWCET [HOBIE'S VERSION] - 130417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 6 0 YOU NEVER WALK ALONE - 120417 by xJekyung-S YOU NEVER WALK ALONE - 120417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 7 2 TESTING ::: MAKE ME LOVE YOU by xJekyung-S TESTING ::: MAKE ME LOVE YOU :iconxjekyung-s:xJekyung-S 7 9 PRISTIN - 080417 by xJekyung-S PRISTIN - 080417 :iconxjekyung-s:xJekyung-S 5 4
:iconxjekyung-s: Divider by babypink-jpg
"You need people like me so you can point your fuckin' finger and say "That's a bad guy""
Halloo mấy cậu = ]] lại là mình đây = ]]
Mình rất thích design, chủ yếu là quote và graphic, đôi khi còn là srapbook và sign nữa :v Mình là mình design đa thể loại luôn, thấy các tiền bối đi trước làm nhìn hay quá nên mình cũng đú đởn học theo = )))
Mừn design thì cũng bình thường thoy, nên có gì chúng ta cùng trau dồi kiến thức với nhau nhé = ))))
Thân ái :vCommissions

GRAPHIC ///
GRX
 


Do u want some graphic cover like these :D ?
So don't be shy, commission my art now :love: ! You just need to donate me 40 Points  and send me this form :clap: /// I'll make your request and give u the PSD :giggle: !!! It's easy, right ❤
FORM ////
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Name:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Your dA ID:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Model:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Color tone:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Size:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Text:
❤ THANKS FOR YOUR SUPPORT ❤


QUOTE ///
QUOTEDo u want some quotes cover like these :D ?
So don't be shy, commission my art now :love: ! You just need to donate me 20 Points  and send me this form :clap: /// I'll make your request and give u the PSD :giggle: !!! It's easy, right ❤
FORM ////
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Name:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Your dA ID:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Model:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Color tone:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Size:
Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4] Text:
❤ THANKS FOR YOUR SUPPORT ❤


Donate

xJekyung-S has started a donation pool!
422 / 1,200If u like my arts,
please donate point for me <33

I want to be a coremember so much ;-;
help me guys ;-;
Just a little, I will very happy <333

{F2U} - stars by ToraBri


You must be logged in to donate.
AnonymousAnonymous:iconmsb2912::iconmsb2912::iconmsb2912::iconmsb2912::iconmsb2912::iconmsb2912::iconmsb2912::iconmsb2912:

Groups

deviantID

xJekyung-S
Mii
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

Glitch Stamp by D0G-T33TH Glitch Stamp by catstam Broken Set | stamp by TheCandyCoating
Glitch Stamp by catstam Rainbow Skull | Stamp by TheCandyCoating EVERY NIGHT | stamp by TheCandyCoating
Interests

Activity


Tạch Sinh = ))
đjt mẹ cuộc đời =)))
Mấy chế addfr lại acc này đi = )))))))))))))
Đ hiểu mình ăn ở thế nào mà acc kia bị face khóa mẹ nó mất = ))) fine như chó = )))

who is mah lover ?

Wed Mar 22, 2017, 8:23 AM


BTS - BANGTAN SONYEONDAN

 

►JUNG HO-SEOK :::: MAH BIGGEST LUV

Kết quả hình ảnh cho jhope gif spring dayKết quả hình ảnh cho jhope gif spring day
Hình ảnh có liên quan

► MIN YOONGI

Kết quả hình ảnh cho suga gif spring dayKết quả hình ảnh cho suga gif spring day

► KIM TAEHYUNG
Kết quả hình ảnh cho v gif bts 2017Hình ảnh có liên quan
► JEON JUNGKOOK
Kết quả hình ảnh cho jungkook gif bts 2017Hình ảnh có liên quanHình ảnh có liên quan
► RAP MONSTER
Kết quả hình ảnh cho Rap Monster gifHình ảnh có liên quan
Hình ảnh có liên quanHình ảnh có liên quan
► PARK JIMIN
Kết quả hình ảnh cho jimin gif
► KIM SEOKJIN
Kết quả hình ảnh cho jin gif

Comments


Add a Comment:
 
(1 Reply) (1 Reply) (1 Reply) (1 Reply) (1 Reply)
Add a Comment: